Träning under graviditeten

Träning under graviditeten är positivt för både mamman och barnet

Träning för gravida har länge varit ett omdebatterat ämne. Minskad fysisk aktivitet under graviditeten är ett bekymmer främst i västvärlden med följder som fetma och graviditetsdiabetes. I en review-artikel från 2012 har författarna sammanfattat positiva effekter av träning under graviditeten. Positiva effekter av träning vid graviditet som finns rapporterade hos kvinnan är bland annat en förbättrad kardiovaskulär funktion, minskad risk för graviditetsdiabetes och fetma, ökad muskelstyrka, minskad risk för ryggsmärta, bättre sömnkvalitet samt ett bättre psykiskt välmående. Träning minskar också risken för preeklampsi, högt blodtryck samt komplikationer under förlossningen. Positiva effekter hos barnet är en lägre fettfri kroppsmassa samt en förbättrad neuromotorisk mognad. The American Collage of Obstretics and Gynecologists rekommenderar att gravida kvinnor är fysiskt aktiva minst 30 minuter eller mer på en måttlig intensitet dagligen. I studien rapporteras att konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, yoga och Qi är säkra träningsmetoder för gravida kvinnor utan komplikationer. Det är få studier som har undersökt rekommendationer gällande dos och intensitet av träning för gravida kvinnor. Träning över 90% av maxpuls bör ej utföras. För bästa resultat bör träningen läggas upp i samråd med utbildad hälsovårdspersonal.

Referens: Prather H, Spitznagle T, Hunt D. Benefits of exercise during pregnancy. PM R, The journal of injury, function and rehabilitation. 2012 Nov;4(11):845-50

Sammanfattat av: Kristina Fagher, leg Sjukgymnast, MSc Idrottsmedicin

 

 

Lämna ett svar