Etikettarkiv: Skaderisk

Valet av dubbar och skaderisk

Att valet av skor kan påverka prestationen inom många sporter är väldigt klarlagt. Dubbarna finns på fotbollskorna av en orsak precis som det finns spikar på sprinters löparskor och skenor på skridskor, det hjälper prestationen.

Skaderisken kan påverkas av valet av dubbar på dina fotbollskor

Kan valet av dubbar på fotbollsskorna påverka din skaderisk? En ny studie antyder att så är fallet.

Något som däremot inte alls är lika väl studerat är om valet av dubbar och dess funktion kan påverka skaderisken. En nyligen publicerad studie från Kanada ämnade dock att försöka undersöka just denna fråga. Upplägget på studien var i princip ganska enkelt. Det man gjorde var att man testade skorna för 555 amerikanska fotbollsspelare med en medelålder på ungefär 16 år. Det man testade var skornas traktion mot underlaget vid framåtlöpning och vid rotation.

Deltagarna följdes sen under en säsong och man noterade alla icke-kontaktsskador och undersökte om det fanns något samband mellan skornas egenskaper och skaderisken hos spelarna.

Resultatet blev att man såg en signifikant ökad skaderisk hos deltagarna som hade skor som gav stor traktion vid rotation. Skaderisken ökade också linjärt ju mer rotationstraktion skorna gav. Det verkar alltså inte som att det är något tröskelvärde som ska passeras utan skaderisken ökade hela tiden allt eftersom traktionen i rotation ökade. Skorna med minst traktion vid rotation hade en skaderisk på 4,2 skador per 1000 exponeringar medan skorna med mest traktion innebar en skaderisk på 19,2 skador per 1000 exponeringar.

Samtidigt fann man att skor som gav stor traktion vid framåtlöpning inte nödvändigtvis hade stor traktion vid rotation. Även här verkade det vara ett linjärt förhållande där alltså mer traktion gav mindre skaderisk och mindre traktion ökad skaderisk. Antalet skador per 1000 exponeringar varierade från 4,7 till 21,7.

I själva verket var det skorna med hög traktion vid framåtlöpning som samtidigt hade låg traktion i rotation som var de säkraste skorna. Det här innebär alltså att när du köper skor ska du försöka hitta ett par skor som ger dig bra fäste när du springer framåt och stoppar men samtidigt ger lite traktion när du roterar på underlaget. I alla fall om du är ute efter att minska skaderisken. Och enligt studien finns faktiskt dessa skor 🙂

Du kan läsa lite mer kring studien i New York Times, When Athletic Shoes Cause Injury

Referens:

Wannop JW, Luo G, Stefanyshyn DJ.
Footwear Traction and Lower Extremity Noncontact Injury.
Med Sci Sports Exerc. 2013 May 7. [Epub ahead of print]