Etikettarkiv: Ordförande har ordet

Kära medlemmar – Välkomna till 2013!

Ett nytt år har börjat och för Idrottsmedicin Syd innebär det att vi har nya möjligheter att sprida kunskap om ämnet idrottmedicin till allmänhet, politiker och, inte minst, till er medlemmar.

Under 2012 färdigställde vi en utbildning i Basal Idrottsmedicin i samarbete med SISU Skåne och utbildade nio sjukgymnaster till föreläsare. Utbildningen kan köpas in från SISU Skåne av föreningar som föreläsningar på en eller tre timmar, eller som en hel kurs på totalt nio timmar. Styrelsen ansvarar för att hålla denna kurs uppdaterad och kursmaterialet kommer revideras årligen. Vi hoppas att detta ska bli en användbar och uppskattad kurs av tränare, ledare och föräldrar och uppmuntrar alla medlemmar att sprida denna information ut till föreningarna.

Under 2013 kommer styrelsen fortsätta sitt samarbete med Skåneidrotten och SISU Skåne för att kunna arrangera intressanta föreläsningar. Vår hemsida har varit mycket uppskattad och vi fortsätter arbetet med att hålla den uppdaterad och intressant för er. Vår förhoppning är att via denna sidan kunna informera om våra egna arrangemang såväl som intressant forskning och utbildning från kollegor.

Årsmöte den 7 februari!

Vi har redan nu ett datum för dig att boka in i din kalender. Den 7 februari blir det årsmöte för IM SYD. Föreläsare, plats och tid återkommer vi med senare men skriv redan nu in datumen i din kalender.

God fortsättning!

Katarina Ehrenborg, ordf.