Etikettarkiv: Michail Tonkonogi

Utbildning i fysik träning för barn och ungdomar

För dig som bedriver och/eller är intresserad av hälsoinriktad träning för barn och ungdomar. Skåneidrotten inledde ifjol en långsiktig satsning för att höja kunskapsnivån inom åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.

Forskning inom området har expanderat kraftigt under de senaste åren och stora mängder vetenskapliga data har ackumulerats. Dessa forskningsrön beskriver de specifika träningsbehov som barn och ungdomar har och hur man med hjälp av träning kan tillgodose dessa behov utifrån de åldersspecifika förutsättningarna. I flera länder, inte minst USA, har yrkesorganisationer (sjukgymnaster, läkare, tränare, mm) och statliga myndigheter utarbetat specifika rekommendationer kring hälsoinriktad träning för barn och ungdom.

Utifrån de senaste vetenskapliga rönen och de internationella erfarenheterna behandlar denna kurs de teoretiska aspekterna och de praktiska tillämpningarna av olika typer av fysisk träning inriktad på ökad hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar i olika åldrar. De olika träningsmodellerna och formerna för hälsoinriktad träning beskrivs ingående med många exempel på karakteristiska övningar.

Kursen berör såväl friska barn och ungdomar som unga med olika åkommor.

Utbildningssamordnare:

SISU Skåne i samarbete med Idrottsmedicin Syd.

Undervisande lärare:

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi.

Omfattning på kursen:

Kursen omfattar två utbildningstillfällen med teori och praktik samt med självständig hemuppgift mellan tillfällena. Utbildningstillfälle 1, torsdag 27 sept, kl 09.00-12.30 Innehåll: Hälsoinriktad styrketräning. Teori 2 tim, praktik 1 tim. Självständig hemuppgift.

Utbildningstillfälle 2, torsdag 22 nov, kl 09.00-12.30 Innehåll: Hälsoinriktad koordinations-, uthållighets- och rörlighetsträning. Träningsplanering och tester. Teori 2 tim, praktik 1 tim.

Utbildningen hålls i Helsingborg

Mer information och anmälan

För mer information och plats kan du ladda ner den här PDF-filen, Fortbildning för hälsoinriktad fysisk träning för barn och ungdomar.

Till medlemmar i Idrottsmedicin Syd

Fortbildning i hälsoinriktad fysisk träning för barn och ungdom

I höst erbjuds du som medlem i Idrottsmedicin Syd en fortbildning som riktar sig till dig som bedriver och är intresserad av hälsoinriktad träning för barn och ungdom. Utbildningstillfällen är förmiddagar 27 sep och 22 nov. Det första ägnas åt styrketräning och det andra åt uthållighets-, koordinations- och rörlighetsträning. Både tillfällena innefattar teori och praktik. I utbildningen ingår även en självständig hemuppgift.

Utbildningen anordnas av Skåneidrotten och Idrottsmedicin Syd. Undervisande lärare är professor Michail Tonkonogi.

Inbjudan sänds ut i augusti och finns även då på www.barnträning.se

Skåneidrottens satsning på fysträning för barn och ungdom omfattar fler nyheter:

Ny hemsida: www.barnträning.se

Vi har startat en ny hemsida som stöd och för information kring fysträning för barn och ungdom. Här kan du ”veckans övning”, kan ställa frågor och hitta utbildningar och fördjupningsreferenser. Och vad som är på gång i höst, t ex:

Boken ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom”.

Läs mer och beställ på www.idrottsbokhandeln.se

Kurser ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom”.

Endagskurser för föreningsledare 20 eller 21 okt, 8 eller 9 dec i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad. Inbjudan i september på www.barnträning.se

Föreläsningar ”Den moderna synen på styrketräning för barn och ungdom”, Michail Tonkonogi.

Del 1 Introduktion, inspiration, vad säger forskningen. Helsingborg 25 sept.
Del 2 med praktiska övningar för olika åldrar. Landskrona. 20 nov.
Inbjudan och anmälan: se www.barnträning.se ca en månad före respektive föreläsning.

Utbildarutbildning

För dig som vill bli en av våra SISU-utbildare inom åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Inbjudan finns på www.barnträning.se under ”Utbildning”. Start i september. Sista ansökningsdag 10 augusti.

Specialutbildning SDF

För utbildare, distriktstränare och fystränare inom SDF. Kursen omfattar två lördagar: 24 nov och 8 dec och innehåller såväl teori som praktik. Inbjudan senare i höst.

Allt detta och mer därtill kommer du att hitta information om på www.barnträning.se – vår nya hemsida för dig som är engagerad i fysiskt träning för barn och ungdom.