Etikettarkiv: Idrottsmedicin

Snabbare utveckling av Quadricepsstyrka efter ACL-rekonstruktion med open chain övningar!

I det senaste numret av American Journal of Sports Medicine publicerades en studie av Thiago Yukio Fukuda et al. De jämförde skillnaden mellan att träna open chain övningar fyra veckor efter ACL-rekonstruktion kontra efter 12 veckor efter rekonstruktion.

Vid träning efter ACL-rekonstruktion har man tagit noggrann hänsyn till att initialt ej utsätta transplantatet för de translatoriska krafter som sker vid utövandet av t. ex. sittande benspark. Heijne & Werner visade 2007 att patienter som tränades med open chain övningar i det initiala stadiet drabbades av ökad ledlaxitet. Sedan dess har det visats att så länge man begränsar rörelsen till 45 grader så undviks den anteriora translationen av Tiba på Femur.

Metoden var av RCT typ med 49 deltagare som randomiserades i två grupper. Man testade patienterna efter 12, 19, 25 veckor samt 17 månader.

Testerna var:

  1. Styrka i knäextension sittandes
  2. Styrka i knäflektion magliggandes
  3. Enbenshopp, längd
  4. Korshopp
  5. Smärta
  6. Ledlaxitet, lachman
  7. Lysholms knätest

 

Resultatet man kom fram till var att alla tester utom styrka i Quadriceps samt Hamstrings i knäleden var desamma efter 12, 19 och 25 veckor. Efter 17 månader var gruppernas testresultat i alla parametrar relativt lika. Det förekom inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid något av testtillfällena. Den statistiskt och kliniskt osignifikanta men ändå kliniskt intressanta skillnaden var att gruppen som tränade open chain övningar ökade i styrka för extensorerna snabbare.

Som så många andra studier faller den på att man ej kliniskt kan direkt överföra resultaten då patienternas status varierar kraftigt. Men om vi kan börja med open chain övningar tidigare med begränsad sträckning till 45 grader så kanske kombinationen med bland annat samtidig closed chain träning leda till än snabbare återhämtning för de ACL-rekonstruerade patienterna!

Sammanfattningsvis kan vi alltså ta med oss att träning i open chain med rörelsebegränsning ej leder till ökad ledlaxitet. Samt att styrkan ökar marginellt snabbare om man tränar i open chain tidigare i rehabiliteringsperioden.

 

Referens:

Thiago Yukio Fukuda, Deborah Fingerhut, Viviane Coimbra Moreira, Paula Maria Ferreira Camarini, Nathalia Folco Scodeller,
Aires Duarte, Jr, Mauro Martinelli, and Flavio Fernandes Bryk, (2013). Open Kinetic Chain Exercises in a Restricted Range of Motion After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Clinical Trial Am J Sports Med April 2013 41 788-794;

Föreläsning: Från knäskadans molekyler till dess behandling – via idrottarens nutritionsstatus och kollektiv kollaps

Idrottsmedicin Syd

Idrottsmedicin Syd i samarbete med SISU Skåne inbjuder till föreläsningar

 

Förhandsanmälan är numera obligatorisk och sker via Skåneidrottens hemsida www.skaneidrotten.se under rubriken ”våra utbildningar” och ”sök våra utbildningar”, välj sedan ämneskategori ”friskvård och hälsa”. Eller så klickar ni på denna direkt-länk: https://response.questback.com/idrott/nylmhmg7cg/

Sista datum för anmälan är 25/4 2013.

Hjälp oss sprida informationen! Skriv ut och sätt upp en flyer på föreläsningsinbjudan!
Den finns att hämta här: IMSyd_inbjudan_2_maj_halvdag

 

                        

Torsdagen den 2 maj

Tid: 13.00-17.30

Plats: Konferensrummet Bollen, Baltiska hallen, Malmö

 

Från knäskadans molekyler till dess behandling – via idrottarens nutritionstatus och kollektiv kollaps

_____________________________________________________

Dagens Program

13.00-14.00 André Struglics om knä och artros

14.00-15.00 Anna Melin om idrottsnutrition

Fika

15.30-16.30 Simon Garnér om kollektiv kollaps

16.30-17.30 Richard Frobell om behandling av korsbandsskada

 

Medlemmar i IM Syd går gratis
Icke-medlemmar betalar 200 kr i dörren
_____________________________________________________

Föreläsarna och deras ämnen 

André Struglics – Molekylära markörer vid knäskador och artros

André är docent i experimentell ortopedi och forskar på BMC i Lund. I sitt arbete följer André en grupp knäskadade som kallas in för undersökningar med jämna mellanrum. Förhoppningen är att kunna fylla i det svarta hålet som finns mellan skadetillfället och artrosdiagnosen – vad händer i början av atrosutvecklingen, innan patienten fått symtom?

 

Anna Melin – Energitillgänglighet bland kvinnliga atleter och fysiologiska konsekvenser

Anna är leg. Dietist med en master i klinisk nutrition. Hon arbetar nu som doktorand vid Institut för Idrott och Nutrition vid Köpenhmans Universitet. Sina kliniska erfarenheter har hon bland annat från sina 15 år som idrottsnutritionist i Team Danmark. Anna vann priset för bästa abstract på Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports 2012 för den studie hon här kommer presentera.

 

Simon Garnér – Kollektiv kollaps och psykologiskt momentum: att förstå lagprestation

Simon är lektor i psykologi vid Lunds Universitet och forskar om kollektiv kollaps och psykologiskt momentum. Psykologiskt momentum är ett sätt att förklara idrottslig prestation genom att analysera serier av händelser och deras relation till varandra. Vad är det egentligen som händer i laget?

 

Richard Frobell – Behandling av främre korsbandsskadade – vad blir resultatet?

Richard är docent i experimentell ortopedi vid Lunds Universitet. Han forskar på tidiga och sena konsekvenser av traumatiska knäskador, framförallt främre korsbandsskador. KANON-studien som jämför utfallet av kirurgisk och icke-kirurgisk behandling efter korsbandsskada har skapat stor internationell debatt då den inte kunde påvisa skillnader mellan grupperna efter 2 och 5 år. I denna föreläsning kommer Richard att presentera de senaste resultaten av sitt arbete och knyta an till klinisk nytta.

_____________________________________________________

 

Kurs i idrottsmedicin block 2A -för första gången i Skåne!

Ta dig ett steg närmare CSPT (Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast) eller fördjupa dina kunskaper inom idrottsmedicin!

sektion för idrottsmedicinDen 23 – 25 maj kommer sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin inom LSR i sammarbete med Brahehälsan hålla en utbildning i idrottsmedicin på Gerdahallen i Lund! Detta är första gången som denna utbildningen hålls i Skåne!

 

Inbjudan

Block 2A:

Innehåller moment för att säkerställa hög praktisk kompetens enligt Riksidrottsförbundets önskemål för bästa omhändertagande av idrottsutövare och motionärer inom specialförbund och idrottsföreningar.  (Block 2b planeras hösten 2013)

Syfte:

Att utbilda sjukgymnaster med specialintresse inom idrottsmedicin eller med syfte att bli certifierad idrottsmedicinsk sjukgymnast

Mål:

Erhålla goda färdigheter i de tillämpande praktiska moment som möter en sjukgymnast aktiv inom idrottsmedicin. Med god färdighet klara sjukgymnastens ansvarsområden externt från kliniken, ute i de olika verksamheterna

Förkunskaper:

Steg 1 kurs i idrottsmedicin genom SFAIM

När:

23-25 maj 2013

Tid:

Start dag 1 kl 9.00 och slut dag 3 kl 14.30
Färdigt schema ännu ej fastställt

Var:

Gerdahallen Lund
www.gerdahallen.lu.se

Pris:

Medlemmar IM- LSR                3800kr (exkl moms)
Övriga                                          4300kr (exkl moms)

Utbildningsmateriel och fika ingår i priset
Lunch finns att köpa på Gerdahallen

Anmälan:

Anmälan är bindande. Vid förhinder pga sjukdom krävs läkarintyg.
Var god lämna namn, medlemsnummer till LSR (om aktuellt), arbetsplats samt faktureringsadress.
Anmälan görs per mail till monica.lilja@ptj.se

Information:

http://www.sjukgymnastforbundet.se/sektioner/idrottsmedicin/cspt

monica.lilja@ptj.se
Mobil: 0707-566071

nadia.haffajee@gerdahallen.lu.se

Läs mer om vad CSPT innebär och vad Block 2a innehåller här:

Info om CSPT

Varmt välkomna!

Monica Lilja Brahehälsan
Nadia Haffajee-Krysell Gerdahallen

brahehälsan

praktikertjänster