Etikettarkiv: Dopning

Påminnelse!

Gratis föreläsning: Doping inom idrotten -etik och praktik!

Glöm inte den mycket lärorika föreläsningen på torsdag den 16/5 i Lund om Doping inom idrotten! Två duktiga föreläsare som har mycket information att delge!

Som förening, idrottsmedicinare eller aktiv så är detta en föreläsning som i allra högsta grad berör dig. Så missa inte chansen att ta del av den information som erbjuds!

För mer information: http://idrottsmedicinsyd.se/kommande-events/

Insulin som doping

Bakgrund: Användandet av prestationshöjande medel är inte ovanligt inom styrkeidrotter, och oron ökar för missbruk av insulin. Insulin kan öka kroppsvikten genom sina anabola egenskaper som verkar på både muskler och fett, vilket gör det till ett attraktivt medel för styrketränade individer som vill ”bygga upp sig”. I denna studie gjordes en enkätundersökning bland styrketränande individer som var aktiva på totalt 38 olika internetforum. Deltagarna skulle delta i regelbunden styrketräning, och personer med diagnosticerad diabetes exkluderades.

Resultat: 2380 svarade på enkäten, varav 861 exkluderades på grund av ofullständiga uppgifter (n=842), oseriösa svar (n=10) eller att de inte styrketränade (n=9). Detta lämnade 1519 svar som inkluderades i studien. Av dessa rapporterade 518 att de använde anabola steroider, och 41 rapporterade att de använde insulin för att öka prestation. Den typiska insulin-användaren var en man på 31 år med en kroppsvikt på 100kg som använde insulin för att gå upp i vikt. Insulinanvändaren använde totalt 16 olika prestationshöjande medel under en ettårsperiod, och 95.1% av alla insulinanvändare använde anabola steroider. Negativa effekter av insulinet såsom hypoglycemi rapporterades av 56.8% av användarna, och 2.9% rapporterade att de förlorat medvetandet som en följd av insulin-inducerad hypoglycemi. Användarna fick enkelt tag på insulin och sprutor från vänner, träningskompisar, annan gymmedlem (40.5%) eller från det lokala apoteket (37.8%). Aven internet användes för att få tag på insulin (8.1%).

Slutsats: Användandet av insulin verkar ha minskat sista åren, men fortsätter ändå vara en vanlig metod för att öka prestation. Det är enkelt att få tag på trots sina höga risker och medicinare, forskare och fitness-samhället behöver vara medvetna som dessa trender och verka för utbildning om vilka risker detta innebär för användaren.

Referens: Weightlifting´s risky new trend: A case series of 41 insulin users. Eric J. Ip, Mitchell J. Barnett, Michael J. Tenerowicz and Paul J. Perry. Curr Sports Med Rep. 2012 Jul-Aug;11(4):176-9.

Sammanfattat av: Katarina Ehrenborg

Gratis föreläsning: Dopning inom idrotten -etik och praktik

Kutte Jönsson föreläser kring dopning och etik

Kutte Jonsson

Torsdagen den 16 maj anordnar Idrottsmedicin Syd tillsammans med SISU en gratis föreläsning för alla kring dopning.

Dopningens etik

Det är en sedan lång tid en etablerad uppfattning inom idrottsvärlden att dopning strider mot tävlingsidrottens mest grundläggande rättvise- och jämlikhetsprinciper. Dopning är inte bara skadligt för hälsan utan dessutom omoraliskt. Kriget mot dopningen, som förs av de mäktigaste idrottsorganisationerna med stöd i idrottens egen ”dopningspolis” WADA, är följaktligen intensiv. Men det är ett krig som många menar är förlorat även om enskilda ”strider” kan vinnas.

Kan ett reglerat dopningsbruk bidra till att minska skaderisker? Kan det främja idén om rättvisa tävlingar och fair play? Kort sagt, kan dopning vara etiskt försvarbart?

Föreläsare Kutte Jönsson

Kutte Jönsson är filosof och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Han har publicerat flera böcker, senast essäsamlingen ”Matchen som aldrig ägde rum” (2010) och artiklar kring idrottsetiska och idrottsfilosofiska frågeställningar. Han är även verksam som frilansande kulturskribent och i samband med sommar-OS 2008 kommenterade han dagsaktuella händelser från spelen i SVT.

Doping -Angår det oss?

Alla medlemmar anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) lyder under RF dopingreglemente. Det innebär att man riskerar att stängas av från all idrottslig verksamhet om man bryter mot detta. Hur mycket förekommer doping i föreningslivet? Skulle det kunna förekomma i din förening?
Skåneidrotten som ansvarar för dopingkontrollerna i distriktet på uppdrag av RF redogör för nuläget i Skåne.

Föredraget kommer innehålla information om hur en dopingkontroll går till, vilka skyldigheter rättigheter har man samt doping och dess medicinska aspekter.

Jan Hökfelt

Jan Hökfelt

Föreläsare Jan Hökfelt

Jan Hökfelt är Skåneidrottens ansvarige för dopingfrågor och sköter kontroller på uppdrag av RF i Skåne. Han är den som har kanske den längsta erfarenheten i Sverige på detta område då han ända sedan 80-talet ansvarat både på riksplanet och i vårt distrikt med att organisera och utveckla dopingkontrollverksamheten.

Tid, plats och kostnad

Föreläsningen är mellan 18-20 på torsdagen den 16 maj. Platsen är Glasbollen, Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund. Adressen dit är Stattenavägen, 222 28 Lund, tryck här för karta.

Föreläsningen är GRATIS för alla. Det enda som krävs är en föranmälan här på skåneidrottens hemsida. Skulle länken inte fungera hittar du den även genom att besöka Skåneidrottens hemsida www.skaneidrotten.se under rubriken ”våra utbildningar” och ”sök våra utbildningar”, välj sedan ämneskategori ”friskvård och hälsa”.

Välkomna önskar styrelsen i ImSyd tillsammans med LUGI, SISU Skåne och Malmö Högskola!

Idrottsmedicin Syd

Gratis föreläsning: Dopning inom idrotten -etik och praktik

Torsdagen den 6 december anordnar Idrottsmedicin Syd tillsammans med SISU en gratis föreläsning för alla kring dopning.

Dopningens etik

Det är en sedan lång tid en etablerad uppfattning inom idrottsvärlden att dopning strider mot tävlingsidrottens mest grundläggande rättvise- och jämlikhetsprinciper. Dopning är inte bara skadligt för hälsan utan dessutom omoraliskt. Kriget mot dopningen, som förs av de mäktigaste idrottsorganisationerna med stöd i idrottens egen ”dopningspolis” WADA, är följaktligen intensiv. Men det är ett krig som många menar är förlorat även om enskilda ”strider” kan vinnas.

Kutte Jönsson föreläser kring dopning och etikKan ett reglerat dopningsbruk bidra till att minska skaderisker? Kan det främja idén om rättvisa tävlingar och fair play? Kort sagt, kan dopning vara etiskt försvarbart?

Föreläsare Kutte Jönsson

Kutte Jönsson är filosof och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Han har publicerat flera böcker, senast essäsamlingen ”Matchen som aldrig ägde rum” (2010) och artiklar kring idrottsetiska och idrottsfilosofiska frågeställningar. Han är även verksam som frilansande kulturskribent och i samband med sommar-OS 2008 kommenterade han dagsaktuella händelser från spelen i SVT.

Doping -Angår det oss?

Alla medlemmar anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) lyder under RF dopingreglemente. Det innebär att man riskerar att stängas av från all idrottslig verksamhet om man bryter mot detta. Hur mycket förekommer doping i föreningslivet? Skulle det kunna förekomma i din förening?
Skåneidrotten som ansvarar för dopingkontrollerna i distriktet på uppdrag av RF redogör för nuläget i Skåne.

Föredraget kommer innehålla information om hur en dopingkontroll går till, vilka skyldigheter rättigheter har man samt doping och dess medicinska aspekter.

Föreläsare Jan Hökfelt

Jan HökfeltJan Hökfelt är Skåneidrottens ansvarige för dopingfrågor och sköter kontroller på uppdrag av RF i Skåne. Han är den som har kanske den längsta erfarenheten i Sverige på detta område då han ända sedan 80-talet ansvarat både på riksplanet och i vårt distrikt med att organisera och utveckla dopingkontrollverksamheten.

Tid, plats och kostnad

Föreläsningen är mellan 15-17 på torsdagen den 6 december. Platsen är Mariaskolan i Malmö. Adressen dit är Stensjögatan 2a i Malmö, tryck här för karta.

Föreläsningen är GRATIS för alla. Det enda som krävs är en föranmälan. Skulle länken inte fungera hittar du den även genom att besöka Skåneidrottens hemsida www.skaneidrotten.se under rubriken ”våra utbildningar” och ”sök våra utbildningar”, välj sedan ämneskategori ”idrottsskador och rehab”.

Sista anmälningsdagen är 29 november.

Välkomna önskar Styrelsen i ImSyd, SISU idrottsutbildarna och Malmö Högskola!

Idrottsmedicin Syd