Etikettarkiv: Barn

Slidsen från föreläsningen ”Barn och styrketräning”

Igår hade Idrottsmedicin Syd sitt årsmöte som föregicks av två föresläsningar. En som skadebilden vid akuta knäskador och en kring barn och styrketräning. Informationen som återgavs i föreläsningen om akuta knäskador är ännu inte publicerad och vi kan därför tyvärr inte lägga upp den här på sidan.

Slidsen till föreläsningen om barn och styrketräning som hölls av Jacob Gudiol kan du dock ladda ner, Barn och styrketräning

styrketraning.barn_

Information om det som beslutades på årsmöte och nya medlemmar i styrelsen kommer snart att läggas upp här på hemsidan.

Årsmöte och föreläsningar den 7 februari

Torsdagen den 7 februari har Idrottsmedicin Syd årsmöte. Mötet hålls på Swedbank Stadion i Malmö, ingång F41 på första våningen. Tiden för mötet är 16.00-17.30. Alla är välkomna på föreläsningarna, oavsett förkunskaper och utbildning. Årsmötet som kommer hållas direkt efter föreläsningarna som beräknas vara klara omkring 17.30.

Akuta knäskador

Mötet börjar med två kortare föreläsningar. I den första föreläsningen kommer Anders Isacsson, ortoped och doktorand, att tala om skadepanoramat kring akuta knäskador. Anders arbetar som ortoped i Helsingborg och är sedan många år tillbaka lagläkare för H43. Han är valberedningens förslag till ny ledamot i IM Syds styrelse

Barn och styrketräning

I den andra föreläsningen kommer Jacob Gudiol, leg sjukgymnast, att berätta om forskningen kring Barn och styrketräning och ta upp de eventuella fördelarna och nackdelarna som är kända. Jacob är sjukgymnast och arbetar bl.a. med HIFs ungdomslag. Han driver bloggarna traningslara.se som 2012 tilldelades Guldhjärtat för årets blogg samt Tranastyrka.se. Jacob är även medlem i IM Syds styrelse med särskilt ansvar för hemsida och marknadsföring.

Föranmälan krävs

Föreläsningarna är som sagt öppna för alla. De är också gratis för alla men vi kräver dock att du föranmäler din närvaro så vi vet hur många som kommer närvara. Anmälan görs via Skåneidrottens hemsida. Välkomna önskar Styrelsen i ImSyd i samarbete med Skåneidrotten!

Kaliber om skador hos unga idrottare

I helgen sände P1 Kaliber ett avsnitt om skador hos unga elitsatsande idrottare. I avsnittet intervjuas fler sjukgymnaster och idrottsläkare kring orsaken till de belastningsskador som uppstår samt eventuella åtgärder för att minska problemen. Man tar också upp en hel del kring att det behövs mer forskning på området. I fall du missade avsnittet går det att lyssna på hela eller läsa det i textform på SR’s hemsida.

Kaliber om skador hos unga idrottare

Du missade väl inte Kalibers senaste avsnitt om hur för hård träning hos ungdomar leder till allvarliga skador som kan ge långsiktiga men

Utbildning i fysik träning för barn och ungdomar

För dig som bedriver och/eller är intresserad av hälsoinriktad träning för barn och ungdomar. Skåneidrotten inledde ifjol en långsiktig satsning för att höja kunskapsnivån inom åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.

Forskning inom området har expanderat kraftigt under de senaste åren och stora mängder vetenskapliga data har ackumulerats. Dessa forskningsrön beskriver de specifika träningsbehov som barn och ungdomar har och hur man med hjälp av träning kan tillgodose dessa behov utifrån de åldersspecifika förutsättningarna. I flera länder, inte minst USA, har yrkesorganisationer (sjukgymnaster, läkare, tränare, mm) och statliga myndigheter utarbetat specifika rekommendationer kring hälsoinriktad träning för barn och ungdom.

Utifrån de senaste vetenskapliga rönen och de internationella erfarenheterna behandlar denna kurs de teoretiska aspekterna och de praktiska tillämpningarna av olika typer av fysisk träning inriktad på ökad hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar i olika åldrar. De olika träningsmodellerna och formerna för hälsoinriktad träning beskrivs ingående med många exempel på karakteristiska övningar.

Kursen berör såväl friska barn och ungdomar som unga med olika åkommor.

Utbildningssamordnare:

SISU Skåne i samarbete med Idrottsmedicin Syd.

Undervisande lärare:

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi.

Omfattning på kursen:

Kursen omfattar två utbildningstillfällen med teori och praktik samt med självständig hemuppgift mellan tillfällena. Utbildningstillfälle 1, torsdag 27 sept, kl 09.00-12.30 Innehåll: Hälsoinriktad styrketräning. Teori 2 tim, praktik 1 tim. Självständig hemuppgift.

Utbildningstillfälle 2, torsdag 22 nov, kl 09.00-12.30 Innehåll: Hälsoinriktad koordinations-, uthållighets- och rörlighetsträning. Träningsplanering och tester. Teori 2 tim, praktik 1 tim.

Utbildningen hålls i Helsingborg

Mer information och anmälan

För mer information och plats kan du ladda ner den här PDF-filen, Fortbildning för hälsoinriktad fysisk träning för barn och ungdomar.