Tackar trogna styrelsemedlemmar och hälsar nya välkomna!

Detta årsmöte blev en större förändring inom styrelsen, Henrik Celander (tidigare Nilsson) tackade för sig och klev av som kassör efter 11 år i styrelsen. Henrik har skött arbetet som kassör exemplariskt genom alla år och har varit med och skapat de förutsättningar som idag finns i föreningen. En stor eloge till Henrik och hans långa arbete i styrelsen.

Även Susanne Hansson, Vice Ordförande klev av styrelsen inför 2022 för att fokusera på Handbollslandslagets och hennes övriga uppdrag. Susanne har också suttit i styrelsen i flera år och bidragit med att skapa intressanta föreläsningar för föreningens medlemmar.

Slutligen tackar vi även Jonna Linnell för sin tid i styrelsen där hon bidragit med mycket energi och goda idéer kring förmedlingen av idrottsmedicinsk kunskap till våra medlemmar!

De nya medlemmarna i styrelsen är Rickard Dahan, Tor Reimer Rasmusson och Paul Neuman. Rickard går in som ledamot och kommer bidra mycket med sin långa erfarenhet och sitt brinnande engagemang för idrottsmedicin. Tor kommer ta över rollen som kassör från Henrik och Paul kommer vara suppleant.

Med vänlig hälsning, Andreas Blom Ordförande