Skadeprevention med Anders Vinther

Vi gör ett nytt försök att presentera det heta och efterfrågade ämnet om förebyggandet av idrottsskador. Hur ser forskningen ut och vad säger de nyaste rönen? Varför är evidensnivån viktig? Kan kunskapen om forskningsmetodik underlätta kliniska beslut? Vilka är riskfaktorerna för de olika idrottsskadorna? Går det att implementera forskningsresultaten i praktiken?

Om Anders Vinther

Anders Vinther

Anders Vinther

Anders Vinther, Ph.D, är forskningssjukgymnast vid Herlev Hospital i Köpenhamn samt en mycket eftersökt föreläsare och kursansvarig på mastersprogrammet i idrottsmedicin vid Lunds Universitet. Anders har en mångårig erfarenhet inom friidrotten och har tidigare arbetat som sjukgymnast för det danska roddlandslaget. Under de senaste tio åren har han presenterat sin forskning på internationella konferenser, nu senast på World conference on prevention of injury and illness in sports i Monaco 2011.

Anmälan

Förhandsanmälan är numera obligatorisk och sker via Skåneidrottens hemsida www.skaneidrotten.se under rubriken ”våra utbildningar” och ”sök våra utbildningar”, välj sedan ämneskategori ”idrottsskador och rehab”. Här är en direktlänk till söksidan.

Lämna ett svar