Sjukgymnastik versus operation vid menisk-skada och artros

Artros samt sprickor (tears) i menisken är vanligt förekommande i knän. Man räknar med att ca 9 miljoner av USA:s befolkning besväras av artros. Skador på menisken är mer förekommande hos personer som har artros och tidigare studier har påvisat att ca 35% av befolkningen över 50 år har en röntgenologisk spricka i menisken. Dock bör det påperkas att 2/3 av dessa oftast inte har några symptom.

I tidigare studier har man jämfört operation (artroskopi) versus icke-operation hos personer med artros, och man har då funnit att det inte har funnits någon skillnad gällande knäets funktion eller smärtlindring 24 månader efter avslutad behandling. Dessa studier har dock endast fokuserad på artros och ej på menisken.

I en nyligen publicerad artikel i den ansedda tidskriften  The New England Journal of Medicine jämförde man sjukgymnastik versus operation (artroskopi) hos 351 personer med en röntgenologisk verifierad spricka i menisken + artros. Deltagarna var över 45 år och randomiserades till antingen operation+post operativ sjukgymnastik eller till standardiserad sjukgymnastik. Utvärdering gjordes efter 6 månader samt 12 månader med the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) physical-function score. Efter 6 månader och 12 månader hade båda grupperna uppnått en förbättring gällande knäets funktion, och man kunde ej notera någon signifikant skillnad mellan grupperna. Det bör dock påpekas att 30 % av de som randomiserades till sjukgymnastik ändå gjorde en operation och 6 % som var randomiserades till operation valde att inte opereras.

Författarnas slutsats är att personer med artros samt menisk-skada initialt bör rekommenderas sjukgymnastik innan man överväger operation. Det är fortfarande oklart om de som genomgick operation har en större risk för progression av sin artros i framtiden, vilket man planerar att följa upp i kommande studier.

Sammanfattat av: Kristina Fagher, leg Sjukgymnast, MSc Idrottsmedicin

Katz JN, Brophy RH, Chaisson CE et al. Surgery versus physical therapy for a meniscal tear and osteoarthritis. N Engl J Med. 2013 May 2;368(18):1675-84. Epub 2013 Mar 18. PMID 23506518

 

 

 

 

Lämna ett svar