Referenserna från Kajsa Johansson föreläsning om axelsmärta

Här är referenserna från Kajsa Johanssons föreläsning om axelsmärta hos handbollsspelare som vi lovade skulle komma upp här på sidan efter föreläsningen.

den här hemsidan kan du hitta mer info om forskningen vid avd. för Sjukgymnastik, Linköpings universitet samt video med träningsprogrammet för patienter med subacromial smärta från nedanstående publikation:

Theresa Holmgren et al (Kajsa Johansson)
Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study. BMJ 2012;344:e787.

Referens om skador relaterade till kastidrott

Borsa et al. ”Mobility and stability adaptations in the shoulder of the overhead athlete”, Sports Med 2008;38:17-36

Patofysiologi

Jost B et al (C Gerber). MRI findings in throwing shoulders: abnormalities in throwing  handball players.  Clin Orthop Relat Res. 2005;434:130-137.

Edouard P et al (Calmels P). Shoulder strength imbalances as injury risk in handball. Int J Sports Med 2013;34:654-660

Internt impingement

Mithöfer K et al. Tech Shoulder Elbow Surg 2004;5:66-75

Struhl S. Arthroscopy 2002;18:2-7

Jobe CM. Othop Clin North Am 1997;28:137-143

Summering extrinsic faktorer:

Förändrad skulder kinematik  (dysfunktion i rotatorcuff & scapulas muskler

(Kibler et al 2006, Cools et al 2005, Ludewig et al 2000)

Tight ledkapsel

(Cools et al 2006, Tyler et al 2000)

Hållning

(Lewis et al 2005, Bullock et al 2005)

Överbelastning sekundärt till ihållande intensivt arbete

(Miranda et al 2001, Frost et al 2002)

Anatomiska variationer

(Bigliani et al 1992, Ogawa et al 2005)

Intrinsic faktorer – tendinopati:

Kravet på senans celler är större än kroppens förmågan att reparera strukturella defekter vilket leder till degeneration och ev. ruptur.
Förslag på inverkande faktorer (?):

  • ålder
  • kärlinväxt
  • förändringar i senans matrix
  • mekaniska egenskaper
  • genetik                (Seitz et al. 2011)

Diagnostik

Castanga test ,“Apprehension” in 45-80° abduktion.

Catanga et al. Arthroscopy 2007;23:211-215

Ny review över kliniska test.

Hegedus EJ.  Br J Sports Med 2012;46:964-978.

Karen Ginns forskning – studier om rotatorkuffens funktion

Wattanaprakornkul et al., ”The rotator cuff muscles have a direction specific recruitment pattern during shoulder flexion and extension exercises.”  Sci Med Sport. 2011 Sep;14:376-82.

Wattanaprakornkul et al., “A Comprehensive Analysis of Muscle Recruitment Patterns During Shoulder Flexion: An Electromyographic Study” Clinical Anatomy 24:619–626 (2011)

Scapula dyskinesia samt urval ref från Ann Cools forskning

Referens för olika typer vid visuell analys.

Uhl  & Kibler et al http://dx.doi.org/10.1016/j.arthro.2009.06.007

Störd kinematik hos patienter med impingement.

Cools et al AM J Sports Med 2003;31:542-549

Övningar för att fascilitera nedre/mellersta trapezius.

de Mey et al (Ann Cools) J Orthop Sports Phys Ther 2009;39:743-752

GIRD

Ökad risk för skada har rapporterats vid  GIRD > 20.°

Burkhart SS et al. Arthroscopy. 2003;19:404-420)

handbollsspelare med skuldersymtom, (minst 30 mm VAS vid kast) hade i signifikant större utsträckning GIRD och ökad ER och  mindre IR i dominant arm

Almeida et al. J Shoulder Elbow Surg 2013;22:602-607

Kibler et al. ”Glenohumeral internal rotation deficit: pathogenesis and response to acute throwing” Sports Med Arthrosc 2012;20:34-38

Effekt av sleepers stretch

Maenhout et al. Am J Sports Med 2012;40:2105-2112

Jämförelse olika stretchtekniker

Cools et al., J Shoulder Elbow Surg 2012;4:56-63

Behandling

Senbursa G, Baltaci G, Atay ÖA. The effectiveness of manual therapy in supraspinatus tendinopathy. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(3):162-7.

Tips – gå med i nätverket

Slutligen vill vi också tipsa alla idrottsmedicinare om att gå med här: http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Handbollsmedicin/

Lämna ett svar