Neuromuskulärt träningsprogram minskar risken för främre korsbandsskada inom damhandbollen

Främre korsbandsskada är en allvarlig skada inom idrotten, som leder till lång frånvaro från aktiviteten.  Det finns åtskilliga studier och forskning gjord om hur man kan och med vilka övningar man kan förhindra att sådana skador uppstår, med andra ord minska risken för främre korsbandsskada. Dock har implementeringen till idrotten varit svår. Vem ska ansvara för preventionsträningen och hur får man spelarna till att göra övningarna.

Ett projekt genomfört inom den norska damhandbollens tre högsta ligor pågick under två säsonger, 1999-2000 och 2000-2001, med syftet att med ett träningsprogram med neuromuskulär träning på balansplatta, balansmatta och med specifika handbollsövningar minska antalet främre korsbandsskador. Träningen var då ledd av sjukgymnaster. Resultatet de fick fram var att spelare som genomfört träningsprogramet hade en minskad risk för främre korsbandskada.  Som slutsats hade projektet en god effekt. Dock efter projektets slut efter den andra säsongen började antalet korsbandsskador stiga successivt igen.

Syftet med den nya studien var då att få tränare och spelare att genomföra träningen utan intervention av sjukgymnast. Med andra ord få tränarna med på banan och genomföra träningen som ett komplement till övrig handbollsträning. Detta gjordes genom att år 2005 genomföra seminarier angående preventionsträningen, runt om i Norge med närmare 500 deltagande tränare. Samt utledning av DVD med övningarna och instruktioner. De skapade även 2008 websidan www.skadefri.no med information angående preventionsträning. Dessa interventioner medförde en ökad compliance för att genomföra preventionsträningen för tränare och spelare. Vilket i sin tur lett till en minskad incidens av främre korsbandsskador, från projektets start säsongen 1998-1999 0,48 skador per lag per säsong till att under säsongen 2009-2010 ligga på 0,22 skador per lag per säsong .

Referens: Myklebust G, Skjolberg A, Bahr R. ACL injury incidence in female handball 10 years after the Norwegian ACL prevention study: important lessons learned. Br J Sports Med. 2013 Feb 12.

Sammanfattat av: Henrik Nilsson, leg. Sjukgymnast. MSc Idrottsmedicin.

Lämna ett svar