Mechanoterapi, hur rehab leder till vävnadsreparation

Karim Khan på British Journal of Sports Medicin skrev 2009 en review som alla kan ta del av här:

http://bjsm.bmj.com/content/43/4/247.full

Den finns även som en Pod med Karim Khan här:

https://soundcloud.com/bmjpodcasts/bjsm-podcast-mechanotherapy

Det är viktig grundkunskap som ger oss insikt i vad som händer på cellnivå när vi ber en patient göra en viss övning och varför olika skador behöver behandlas på ett visst sätt för att ta hänsyn till den vävnaden som är problemet. Artikeln går in på djupen hur ben, brosk, senor och muskler alla reagerar olika beroende på hur man belastar dem och hur man med vetskap om detta kan optimera träningen för dessa strukturer.