Kommande Events

Föreläsning med Niklas Marklund och Ardavan Khoshnood

När det som inte får hända händer inom idrotten

Kvällens tema

Välkommen till terminens sista föreläsning med tema trauma. Vi vet alla att idrott för med sig en rad positiva hälsoeffekter. Dock innebär också deltagande i idrott en ökad risk av att drabbas av traumatiska skador och sjukdomar, och den här kvällen belyser vi det viktiga ämnet traumatiska incidenter. När det som inte får hända händer, måste varje idrottsmedicinare veta exakt vad som skall göras och vilka konsekvenser en incident kan medföra. Vi kommer under kvällen att få lyssna till två experter inom området.

Information

Datum: 12 Juni 2018

Tid: 17:30

Plats: HSC Lund, Baravägen 3

Pris: Gratis för IMSyds medlemmar. 150 kr för icke medlemmar. Om du blir medlem precis innan, vänligen medtag kvitto på inbetalningen.

Övrigt: Vi bjuder på kaffe och macka till föreläsningen och årsmötet!

Anmälan: Sker på hemsidan (länk nedan), först i kvarn gäller. Medlemmar prioriteras!

Länk till anmälan: http://idrottsmedicinsyd.se/anmalan/

Föreläsarna

Niklas Marklund

Niklas är professor i neurokirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund och föreståndare vid LUBIN Lab- Lunds laboratorium för neurokirurgisk hjärnskadeforskning. Det primära forskningsfältet är svåra traumatiska hjärnskador, men Niklas intresserar sig också mycket för mildare traumatiska hjärnskador, såsom hjärnskakningar inom idrotten. Niklas kommer under kvällen att berätta det akuta omhändertagandet av en idrottare med hjärnskakning. Vi kommer även att få höra om möjliga långtidskonsekvenser, exempelvis ökad demensrisk, av upprepade hjärnskakningar.

Ardavan Khoshnood

Ardavan är akutläkare vid VO Akutsjukvård och Internmedicin, Akutkliniken, SUS Lund och Dr Med Vet vid Lunds Universitet. Under kvällen kommer Ardavan att prata om det akuta omhändertagandet på idrottsarenan om det som inte får hända händer. Ardavan kommer att berätta om hur man akut på idrottsplanen hanterar hjärtstopp samt trauma i enlighet med Advanced Trauma Life Support.

 

Välkomna hälsar styrelsen i IMSyd

Kristina Fagher, Andreas Blom, Sofie Fondell, Susanne Hansson, Henrik Nilsson, Ioannis Kostogiannis, Malin Zimmerman, Mattias Ahlstrand, Amanda Lahti


Idrottsmedicin Syd

Lämna ett svar