Kliniska tester för FAI (Femoro-acetabular Impingement) och labrumskador har lågt diagnostiskt värde

FAI har blivit mycket uppmärksammat som diagnos den senaste tiden. Det finns en uppsjö av olika kliniska tester som kan användas i diagnostiken såsom främre impingement test, FABER test, FADDIR test, Stinchfield test, DIRIT/DEXRIT, log-roll test, mm.  Med tanke på att röntgenmässigt är förändringar förenliga med impingement vanligt förekommande hos normalpopulationen[1], är det ytterst viktigt att kunna differentiera mellan normalvarianter/bifynd och symptomgivande patologi. En nyligen publicerad review-artikel som tittar på diagnostisk säkerhet och validitet av de olika testerna visar dock att de studier som presenterar olika tester är av låg kvalitet och att det i nuläget inte finns något test som är tillräckligt reliabelt för att kunna bekräfta eller avfärda FAI diagnosen [2].

De tester med hög sensitivet var: främre impingement test, flexion-adduktion-axial kompression test, FABER test, Fitzgerald test, och scour test. De tester med hög specificitet var: främre impingement test, FABER test, RSLR test och Thomas test. Det måste dock påpekas att dessa siffror är framtagna från studier med stora metodologiska problem. Mera specifikt har olika studier genomfört testerna lite olika och har olika riktlinjer om när ett test är positivt eller negativt. Dessutom har dessa tester genomförts hos ett litet antal patienter och i patientpopulationer med stor sannolikhet för intraartikulär patologi [2].

Sammanfattningsvis bör vi vara försiktiga med hur man tolkar kliniska tester för FAI och röntgen fynd. En annan studie visar att även vana höftartroskopister har svårt att kunna ställa rätt diagnos på basis av en klinisk undersökning[3].

Referenser:

1.         Laborie, L.B., et al., Prevalence of radiographic findings thought to be associated with femoroacetabular impingement in a population-based cohort of 2081 healthy young adults. Radiology, 2011. 260(2): p. 494-502.

2.         Tijssen, M., et al., Diagnostics of femoroacetabular impingement and labral pathology of the hip: a systematic review of the accuracy and validity of physical tests. Arthroscopy, 2012. 28(6): p. 860-71.

3.         Martin, R.L., J.J. Irrgang, and J.K. Sekiya, The diagnostic accuracy of a clinical examination in determining intra-articular hip pain for potential hip arthroscopy candidates. Arthroscopy, 2008. 24(9): p. 1013-8.

Sammanfattat av: Ioannis Kostogiannis, specialistläkare ortopedi, Phd

 

Lämna ett svar