Handikappidrottsmedicin

INBJUDAN TILL UTBILDNINGSDAG HANDIKAPPIDROTTSMEDICIN, Att träna och tävla med funktionsnedsättnig

Svenska Handikappidrottsförbundets Medicinska Kommitté inbjuder till en
utbildningsdag den 25 april 2014 i Stockholm. Syftet med utbildningen är att ge en
introduktion till medicinska aspekter kring handikappidrott.

Anmälan

Senast 21 mars 2014 till Kerstin Brodin, Svenska
Handikappidrottsförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté
(kerstin.brodin@shif.rf.se).
Ange på anmälan ditt yrke, utbildning inom idrottsmedicin
samt adress, telefon och personnummer.

Klicka här för att; Se inbjudan

  

 

Lämna ett svar