Excentrisk träning av höft-adduktorer

En grupp med danska forskare har nyligen påvisat att man genom styrketräning med elastiska band kan öka den excentriska styrkan av höftens adduktorer. Höft- och ljumsksmärta är ett stort bekymmer hos fotbollsspelare och det har rapporterats att dessa skador står för ca 20% av alla fotbollsskador. Det verkar som om att en stor del (63%) av dessa skador beror på bekymmer relaterade till höftens adduktorer och det har visat sig att svaghet i denna muskelgrupp är en riskfaktor för höft- och ljumsksmärta.

Därav valde forskargruppen att designa en så kallad RCT-studie (randomized controlled trial) där en grupp (n=13) med fotbollsspelare (sub-elite) fick delta i ett 8 veckors handlett träningsprogram innehållande excentrisk träning av höft-adduktorerna med elastiska band. Första veckan tränade man två gånger/vecka med en belastning på 3 x 15 repetition maximum loading (RM). Vecka 3-6 tränade man 3 gånger/vecka med en belastning på 3 x 10 RM. Slutligen tränade man 3 gånger/vecka de två sista veckorna med belastningen 3 x 8 RM. Kontrollgruppen instruerades att undvika systematisk träning av höft-adduktorerna Båda grupperna spelade fotboll under tiden. Efter åtta veckor hade träningsgruppen ökat sin styrka med 30% (p<0.001). I kontrollgruppen ökade styrkan med17% (p<0.001). Styrkeökningen hos träningsgruppen var signifikant större jämfört med kontrollgruppen (p=0.044).

Konklusionen av studien är att ett excentriskt styrketräningsprogram med elastiska band kan öka den excentriska styrkan av höftens adduktorer. Övningarna är enkla att genomföra och kan med fördel göras på fotbollsplanen. Forskarna föreslår att denna metod troligtvis kan användas i ett preventivt syfte för att minska höft-och ljumsksmärtor hos fotbollsspelare.

Sammanfattat av: Kristina Fagher, leg Sjukgymnast, Phd-student

Jensen J et al. Eccentric strengthening effect of hip-adductor training with elastic bands in soccer players: a randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2014 Feb;48(4):332-8.

Lämna ett svar