Dagens föreläsningsdag avslutad

Torsdagen den 2/5 ordnade Idrottsmedicin Syd en förleläsnings-eftermiddag med temat ”Från knäskadan molekyler till dess behandling-via idrottarens nutritionsstatus och kollektiv kollaps”. Föreläsare var Anna Melin, Simon Granér, Richard Frobell och André Struglics

Simon Granér om kollektiv lagkollaps och psykologiskt momentum.

 

simon

Anna Melin om energitillgänglighet bland kvinnliga atleter och fysiologiska konsekvenser av låg energitillgänglighet.

anna

Lämna ett svar