Idrottsmedicin Syd

En delorganisation till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottmedicin

Om Idrottsmedicin Syd

 

Idrottsmedicin Syd är en delförening under Svensk Förening för Fysisk aktivtet och Idrottsmedicin (SFAIM), www.svenskidrottsmedicin.se

Idrottsmedicin Syds vision är att:

* sprida kunskap om fysisk aktivitet och idrottsmedicin

* vara ett nätverk för personer som arbetar inom idrottsmedicin

* verka idrottspolitiskt

Föreningen ordnar årligen föreläsningar, kurser och workshops inom idrottsmedicin.

Aktuella medlemmar i styrelsen.

Kommentera